image
คลินิกสูติ - นรีเวช

คลินิกสูติ - นรีเวช

ทีมแพทย์ คลินิกสูติ - นรีเวช

 • พญ.ศศิธร   หมอยาดี


​คลินิกสูติ - นรีเวช

      โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการด้านการวินิจฉัยการรักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว 

 

การบริการ

 •  การฝากครรภ์  
 •  การคลอดและการดูแลหลังคลอด 
 •  การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์
 •  การผ่าตัดทางสูติ - นรีเวช
 •  การตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาที่มีภาวะเสี่ยง
 •  การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทางนรีเวช เช่น เนื้องอกที่มดลูก ถุงน้ำที่รังไข่
 •  การวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่างๆ ในสตรีตั้งครรภ์
 •  การตรวจรักษามะเร็งในสตรี
 •  การปรึกษาภาวะ การมีบุตรยาก
 •  ปรึกษาคุมกำเนิด

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม   

     คลินิกสูติ-นรีเวช   โทร.034-116-999 ต่อ 2140-2141