image
ศัลยกรรม
image
ศัลยกรรม

ศัลยกรรม

ทีมแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรม

  •  

ศูนย์ศัลยกรรม

       โรงพยาบาลวิภารามให้บริการด้านศัลยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจร โดยศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


การบริการ

  • ศัลยแพทย์ทั่วไป
  • ศัลยกรรมทรวงอก
  • ศัลยกรรมระบบประสาท
  • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมตกแต่ง

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

      ศูนย์ศัลยกรรม โทรศัพท์ 034-116-999 ต่อ 2113-2114