image
ไตเทียม
image
ไตเทียม

ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

       ให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย 


ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • เตียงผู้ป่วยฟอกเลือด 20 เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 
  - เตียงระบบไฟฟ้า
  - ปุ่มกดเรียกพยาบาลและระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
  - แบ่งโซนป้องกันการติดเชื้อ
 • เครื่องฟอกเลือดที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ - เครื่อง Nikkiso & Nipro
 • ระบบการฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 • ระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ
 • พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต และเพื่อความรอบคอบปลอดภัยทาง
   ศูนย์ฯได้จัดเตรียมพยาบาลไว้พร้อมให้บริการผู้ป่วยอย่างเพียงพอ
 • ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO - HA และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

 

การบริการ

 •  การฟอกเลือดประจำ
 •  การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยอาการหนักในห้องไอซียู
 •  การดึงน้ำออกจากร่างกายผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งมากเกินไป
 •  การรักษาโดยใช้เครื่องทำงานทดแทนไตในผู้ป่วยอาการหนัก
 •  นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ต้องการฟอกเลือดเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลสามารถนัดเวลาพิเศษได้

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

ศูนย์ไตเทียม โทร. 034-116999 ต่อ 2456,2457