ประวัติแพทย์

พญ.ศศิธร หมอยาดี

สาขา : สูตินรีแพทย์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ.2545

วุฒิบัติ : 

- สาขาแพทย์สูติ-นรีเวช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ.2552

 

 

อาทิตย์               -

จันทร์         08.00-17.00 น.

อังคาร        08.00-17.00 น.

พุธ             08.00-17.00 น.

พฤหัสฯ      08.00-17.00 น.

ศุกร์            08.00-20.00 น.

เสาร์           09.00-15.00 น.