ประวัติแพทย์

นพ.สุวิทยา นิยมธรรม

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2542

วุฒิบัติ : 

- สาขาแพทย์อายุรกรรม มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล ปี พ.ศ.2551

 

 

อาทิตย์      08.00-20.00 น.

จันทร์         08.00-18.00 น.

อังคาร        08.00-17.00 น.

พุธ             08.00-16.00 น.

พฤหัสฯ      08.00-20.00 น.

ศุกร์            08.00-14.00 น.

เสาร์                      -