ประวัติแพทย์

นพ.ณัฐนพชัย เงินแย้ม

สาขา : รังสีแพทย์

 

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี พ.ศ.2533

วุฒิบัติ : 

- สาขาแพทย์รังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2539

 

อาทิตย์      08.00-17.00 น.

จันทร์         08.00-20.00 น.

อังคาร        08.00-17.00 น.

พุธ             08.00-17.00 น.

พฤหัสฯ      08.00-17.00 น.

ศุกร์                       -

เสาร์                      -