ประวัติแพทย์

พญ.สายฝน ราชสัก

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

 

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2551

วุฒิบัติ : 

- สาขาแพทย์เวชปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2551

 

 

อาทิตย์      08.00-18.00 น.

จันทร์         08.00-20.00 น.

อังคาร        10.00-20.00 น.

พุธ             08.00-17.00 น.

พฤหัสฯ      07.00-19.00 น.

ศุกร์            08.00-12.00 น.

เสาร์                      -