ประวัติแพทย์

นพ.อภิสิทธิ์ พัชรประเสริฐสุข

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

การศึกษา : 

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2538

วุฒิบัติ : 

- สาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2544

 

เวลาออกตรวจ

อาทิตย์      08.00-17.00 น.

จันทร์         08.00-17.00 น.

อังคาร        08.00-17.00 น.

พุธ             08.00-17.00 น.

พฤหัสฯ      08.00-17.00 น.

ศุกร์            08.00-12.00 น.

เสาร์           -