ประวัติแพทย์

นพ.จรัญ อนันตชัยศิลป์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

การศึกษา : 

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ.2530

วุฒิบัติ : 

- หลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์ 2 เดือน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปี พ.ศ. 2550

เวลาออกตรวจ

อาทิตย์      11.00-20.00 น.

จันทร์         08.00-17.00 น.

อังคาร        08.00-17.00 น.

พุธ             11.00-20.00 น.

พฤหัสฯ      08.00-17.00 น.

ศุกร์            -

เสาร์           -