ประวัติแพทย์

นพ.ปรัช ประกอบการ

สาขา : แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

การศึกษา : 

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วุฒิบัติ : 

- สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 

เวลาออกตรวจ

อาทิตย์      -

จันทร์         -

อังคาร        08.00-17.00 น.

พุธ             08.00-17.00 น.

พฤหัสฯ      08.00-17.00 น.

ศุกร์            08.00-20.00 น.

เสาร์           08.00-14.00 น.