โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

 

-สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมีความประสงค์ที่จะให้ทางโรงพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับหน่วยงานของท่านสามารแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางการสื่อสารของโรงพยาบาล

 

-สำหรับบุคคลทั่วไป (วัคซีนที่ผู้รับบริการ เป็นผู้ชำระเงินเอง) อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน หากมีความคืบหน้า ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของทางโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :