สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ประจำปีโดย

1. ยื่นขอเปลี่ยนผ่านเเอป ประกันสังคม www.sso.go.th

2. ยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนสิทธิ์ได้ที่ฝ่ายบุคคลของท่าน

3. ยื่นความประสงค์ด้วยตัวเองที่โรงพยาบาล วิภาราม สมุทรสาคร 

4.  ยื่นความประสงค์ด้วยตัวเองที่ สำนักงานประกันสังคม 

ย้ำ เลือก   วิภาราม สมุทรสาคร  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :